1. Kredit

1.1 Tento dokument byl vytvořen pro návštěvu Koh Rong podle SEQ Legal.

2. Informace o autorských právech

2.1 Copyright (c) 2014 Navštivte Koh Rong.

2.2 S výhradou výslovných ustanovení tohoto oznámení:

(a) společně s našimi poskytovateli licencí vlastníme a kontrolujeme veškerá autorská práva a práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách a materiál na našich webových stránkách; a

(b) veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách a materiál na našich webových stránkách jsou vyhrazeny.

3. Autorská práva

3.1 Můžete:

(a) prohlížet stránky z našich webových stránek ve webovém prohlížeči;

(b) stahovat stránky z naší webové stránky pro ukládání do mezipaměti ve webovém prohlížeči;

(c) vytisknout stránky z našich webových stránek;

(d) stream audio a video souborů z našich webových stránek; a

(e) použijte návštěvu Koh Rong pomocí webového prohlížeče,

s výhradou ostatních ustanovení tohoto oznámení.

3.2 S výjimkou výslovně povolených ostatními ustanoveními tohoto oznámení nesmíte z našeho webu stahovat žádné materiály ani ukládat do počítače žádné takové materiály.

3.3 Použijte naši webovou stránku, abyste se dozvěděli o Koh Rongu, plánovali a rezervovali si výlet a jakékoliv další služby na našich webových stránkách a nesmíte používat naše webové stránky k jiným účelům.

3.4 S výjimkou případů výslovně povolených tímto upozorněním nesmíte na našich webových stránkách upravovat ani jinak upravovat žádný materiál.

3.5 Pokud vlastníte nebo neovládáte příslušná práva v materiálu, nesmíte:

(a) publikovat materiál z našich webových stránek (včetně replikace na jiné webové stránce);

(b) prodávat, pronajmout nebo sublicencovat materiály z našich webových stránek;

(c) zobrazovat na našich stránkách veřejně přístupný materiál;

(d) využívat materiál z našich webových stránek pro komerční účely; nebo

(e) přerozdělovat materiál z našich stránek, s výjimkou rozsahu výslovně povoleného tímto upozorněním.

4. Přijatelné použití

4.1 Nesmíte:

(a) využíváte naše webové stránky jakýmkoli způsobem nebo podniknete jakákoli opatření, která způsobí nebo mohou způsobit poškození webových stránek nebo poškození výkonu, dostupnosti nebo přístupnosti webových stránek;

(b) využívat naše webové stránky jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, nezákonný, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoli protiprávním, nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností;

(c) využíváte naše webové stránky k kopírování, ukládání, hostování, přenosu, odesílání, používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který sestává (nebo je spojen s) s jakýmkoli spywarem, počítačovým virem, trojským koněm, červem, škodlivý počítačový software; nebo

(d) provádět jakákoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů (mimo jiné škrábání, dolování dat, těžbu dat a sběr údajů) na našich webových stránkách nebo ve vztahu k našim webovým stránkám bez našeho výslovného písemného souhlasu.

5. Nahlásit zneužití

5.1 Pokud se dozvíte o nezákonných materiálech nebo aktivitách na našich webových stránkách nebo o jakýchkoli materiálech nebo činnostech, které porušují toto upozornění, dejte nám vědět.

5.2 Můžete nám o těchto materiálech nebo aktivit oznámit e-mailem.

6. Vymáhání autorských práv

6.1 Bereme ochranu autorského práva velmi vážně.

6.2 Pokud zjistíme, že jste použili naše materiály na ochranu autorských práv v rozporu s licencí uvedenou v tomto oznámení, můžeme proti vám zahájit soudní řízení, hledat peněžní škody a / nebo soudní příkaz k zastavení používání těchto materiálů. Mohli byste být rovněž zavázáni, abyste zaplatili právní náklady.

7. Oprávnění

7.1 Můžete požádat o povolení k používání materiálů na ochranu autorských práv na našich webových stránkách prostřednictvím e-mailu.